Skötselplaner

Här presenteras skötselplaner för viltskötselområdet samt
lokala skötselplaner för delområdet avseende älg och kronvilt.


Älg

Kolmården
Hela skötselområdet 2009
HOLMEN
Kolmårdens ÄSO 2018
Finspång Södra
 

Kronvilt

Kolmården
Hela skötselområdet 2009
Hela Viltskötselområdet
Kolmårdens KSO 2016-2018
Finspång Södra