Presentation

Holmens viltskötselområde tillskapas år 2003 för att förvalta viltstammarna i norra Östergötland. Viltskötselområdet består av ca 130 000 hektar varav Holmen äger ca 60 000 ha.


Mål

Det övergripande målet för viltskötselområdet är att ta ansvar för och förvalta en gemensam klövviltstam i syfte skapa en långsiktig balans mellan skogsbruk och klövvilt.


Policy

Viltskötselområdets arbete skall präglas av lokalt engagemang och anpassas till lokala variationer i viltstammarnas utbredning och numerär. Lokalt medbestämmande uppnås genom att viltskötselområdet indelas i 15 olika delområden. Varje delområde skall arbeta fram en lokal viltskötselplan i syfte att nå viltskötselområdets gemensamt uppsatta mål.


Organisation

Viltskötselområdet administreras av Holmen Skog AB och övergripande beslut fattas av en styrgrupp bestående av representanter från delområden.
Webbplatsen

Den här webbplatsen skapades under 2003 av Wiking Gruppen i samarbete med personal från Holmen Skog AB. Webbplatsen är baserat på Wiking Gruppens "viltsystem" och anpassat till behov och önskemål från Holmen Skog i Östergötland. Systemet används även av Holmen Skog i Hälsingland för administration av ett älgskötselområde samt av Holmen Skog i Härjedalen för administration av ett älgjaktsområde. Webbplatsen visas och fungerar bäst med Internet Explorer 5.0 eller senare. Vi rekommenderar vidare en upplösning på 1024*768 samt 16 bitars färg.