Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2020


Skyddsjakt Dovspets - 2020-08-06

Inom Finspång Södra, Igelfors och Kalbo är det nu möjligt att skyddsjaga på dovspets inom växande gröda. Beslutet omfattar 30 st spetsar.
Fälld spets rapporteras snabbt till 070-2031305 samt till hemsidan.

Fastigheter som sökt egen skyddsjakt och igår i dessa områden omfattas inte av denna skyddsjakt.

Med vänlig hälsning
Stefan Åman
StyrelsenDovinventering FSÄ - 2020-03-24

Hej
Nu är det dags för dovinventering i Finspång Södra. Vi kör två söndagar på raken med start den 19/4 och avslutar med söndagen den 26/4.
Använd blanketten!

Alla ska ställa upp dessa två dagar. Hjälps åt i jaktlagen!! Detta med inventering av dovhjort och få fram information om stammen är även en stark nyckel i förvaltningen av älgstammen.

Skicka resultatet på din inventering till: stefan.aman@skogssallskapet.se eller på sms till 070-2031305

Instruktionen för inventering är enkel. Man sätter sig där man vet/tror att dovhjortarna kommer ut och betar och sedan räknar man, handjur, hindar, kalvar. Det är viktigt att hålla isär större hjortar från spets. Könsbestämning på kalvar kan vara svårt, räkna bara kalvarna vi kommer räkna med könsfördelning på 51% mellan han och hindkalv.
Använd inventeringsprotokollet!

Tiden vi sitter och räknar är från kl 18.00 till 21.00.

Vid frågor kontakta Stefan Åman 070-20 31 305Bästa hälsningar
Styrelsen


Pottälgar FSÄ - 2020-01-26

Hej
Inom Finspång Södra är pottälgarna fällda! Hondjuren fälldes inom Kimstad 2st. Klubben 1 st. samt Gruvbacken 1 st.
Fortsätt och skjut kalv!!

Fokus på hjortavskjutning, försök att hålla könsfördelning 20% hjort, 40%hind och 40% kalv. Glöm inte att lägga fällda hjortar på hemsidan.


Bästa hälsningar
Styrelsen


Pottälgar Holmens delområde - 2020-01-07

Delområde HOLMEN
10 st hondjur kvar i potten.
TÄNK PÅ ! akta Tjurar som fällt sina horn !
ALLA jaktlag får ta del av pottälgarna, om jaktlaget är över 100 ha .
Inrapportering skall ske direkt till jaktrapport och Holmenjakt.

Fortsatt fri kalv jakt

Vid frågor
martin.jeppsson@holmen.com
 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

« Tillbaka


Sök: