Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2020


Finspång Södra - 2020-12-07

Hej
För allas info är jakten på pottälgar avslutad.

Pottälgarna fälldes inom följande område:

2st tjurar på Gruvbacken + ytterligare 1st tjur som är under utredning.
1st hondjur på Klubben
1st tjur och 1st hondjur på Vånga.

Viktigt att fortsätta med kalvkyttet, gäller alla jaktlag inom FSÄ.

GLÖM EJ ÄLGOBS OCH REGISTRERING AV FÄLLT VILT INKL: DOVHJORT!!!

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Pottälgar FSÄ - 2020-11-13

Finspång Södra
I morgon börjar jakten på pottälgar. Det betyder att ingen har något kvar på sin ”vanliga”tilldelning som varit under hösten och fram till idag. Alla jaktlag oavsett storlek inom Finspång Södra har möjlighet att skjuta vuxen älg.

Kvar att skjuta är 3st tjurar, 2st hondjur. Utöver vuxna älgar fortsätter kalvjakten som vanligt.
OBS! Max en vuxen älg/jaktlag
Kvick rapportering när ni har skjutit en vuxen älg!! Rapportering sker till Stefan Åman 070-2031305

Älgobs är superviktigt!! Lågt registrering just nu!
Rapportering av älgobs skall ske på jaktrapport.
Registreringen ska omfatta, de sju första jaktdagarna från den 12/10 och trettio dagar fram. Har man jagat, vilken jakt som och sett eller inte sett älg under dom sju gånger på den tiden, skall sju dagar rapporteras.


Info från styrelsen - 2020-09-08

Hej
Bifogat i filen nedan finner ni lite info från styrelsen i Finspångs Södra. Vi får göra så här i år pga. covid 19.

Årets älgjakt är sista året på 3-årstilldelningen. Avsjutnings mål är det samma som förra året. Mer detaljerad info kring tilldelning kommer ut på aktuell för varje delområde. Pottälgar kommer frigöras den 14/11 över hela FSÄ och alla jaktlag oavsätt areal deltar.

Frågor och funderingar, kontakta delområdesansvarig.

Styrelsen FSÄ


Skyddsjakt Dovspets - 2020-08-06

Inom Finspång Södra, Igelfors och Kalbo är det nu möjligt att skyddsjaga på dovspets inom växande gröda. Beslutet omfattar 30 st spetsar.
Fälld spets rapporteras snabbt till 070-2031305 samt till hemsidan.

Fastigheter som sökt egen skyddsjakt och igår i dessa områden omfattas inte av denna skyddsjakt.

Med vänlig hälsning
Stefan Åman
StyrelsenDovinventering FSÄ - 2020-03-24

Hej
Nu är det dags för dovinventering i Finspång Södra. Vi kör två söndagar på raken med start den 19/4 och avslutar med söndagen den 26/4.
Använd blanketten!

Alla ska ställa upp dessa två dagar. Hjälps åt i jaktlagen!! Detta med inventering av dovhjort och få fram information om stammen är även en stark nyckel i förvaltningen av älgstammen.

Skicka resultatet på din inventering till: stefan.aman@skogssallskapet.se eller på sms till 070-2031305

Instruktionen för inventering är enkel. Man sätter sig där man vet/tror att dovhjortarna kommer ut och betar och sedan räknar man, handjur, hindar, kalvar. Det är viktigt att hålla isär större hjortar från spets. Könsbestämning på kalvar kan vara svårt, räkna bara kalvarna vi kommer räkna med könsfördelning på 51% mellan han och hindkalv.
Använd inventeringsprotokollet!

Tiden vi sitter och räknar är från kl 18.00 till 21.00.

Vid frågor kontakta Stefan Åman 070-20 31 305Bästa hälsningar
Styrelsen


Pottälgar FSÄ - 2020-01-26

Hej
Inom Finspång Södra är pottälgarna fällda! Hondjuren fälldes inom Kimstad 2st. Klubben 1 st. samt Gruvbacken 1 st.
Fortsätt och skjut kalv!!

Fokus på hjortavskjutning, försök att hålla könsfördelning 20% hjort, 40%hind och 40% kalv. Glöm inte att lägga fällda hjortar på hemsidan.


Bästa hälsningar
Styrelsen


Pottälgar Holmens delområde - 2020-01-07

Delområde HOLMEN
10 st hondjur kvar i potten.
TÄNK PÅ ! akta Tjurar som fällt sina horn !
ALLA jaktlag får ta del av pottälgarna, om jaktlaget är över 100 ha .
Inrapportering skall ske direkt till jaktrapport och Holmenjakt.

Fortsatt fri kalv jakt

Vid frågor
martin.jeppsson@holmen.com
 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: