Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2019


Pottälgar FS - 2019-12-31

Pottälgar inom Finspång Södra

Från 1/1 2020 är det 4 st vuxna hondjur inom FS som inte skjutits. Detta betyder att 4 st hondjur blir pottälgar inom hela FS och att det berör alla marker. Snabb rapportering ska ske till 070-2031305 och utöver det registreras på hemsidan och jaktrapport.
Jakten bör inriktas på kvigor och var observant på att tjurar kan ha tappat hornen Fortsätt även att skjuta kalv.
OBS! Bara en pottälg/jaktlag.

Gott Nytt År
StyrelsenFinspång Södra . OBS och Pottälgar - 2019-11-22

Sista tid för godkänd älgOBS-rapportering på jaktrapport.se är 30/11 -19 kl 12.00 !

Pottälgar :
Vuxna älgar kvar av tilldelning att fälla:

Gruvb. 0
Kimstad 1tj 3hondj
Klubben 2 hondj
Vånga 2 hondj

De delas ut delområdesvis på alla marker med godkänd OBS-rapportering. Högst 1 vuxen / mark.
Denna tilldelning gäller 1/12 till 31/12. Därefter läggs kvarvarande vuxna ut på alla marker inom Finsp.Södra

Skjut mer kalv! Viktigt att kalv kvoten hålls! Minst 50 %.

/ Styrelsen FS


Dovavskjutning Måltal Finspång Södra - 2019-10-23

Hej !
Nu har vi tagit fram måltal för dovhjortsavskjutningen inom FS för jaktsäsongen 2019/2020 . Hänsyn är tagen till stammens numerära variation inom området . Sammantaget ska vi uppnå målet med antal skjutna hjortar och könsfördelning. Detta gör vi tillsammans!

Gå in via statistik och välj tilldelning, område och dovhjort så kommer ni kunna följa vad som finns att skjuta. Viktigt att vi för in skjutna hjortar!!


Nu gäller det att samarbeta med dina jaktgrannar.

M v h / Styrelsen


Jaktledarmöte Finspång Södra - 2019-09-02

Välkomna alla jaktledare inom Finspång Södra på jaktledarmöte i Klippan,Vånga den 23/9 kl 19.00

Viktigt tema för jaktsäsongen är dovviltsförvaltning. Jonas Edlund i Stjärnorp kommer och föreläser hur deras område gemensamt gått ihop kring dovförvaltningen. Deras målsättning är att få fram Sveriges finaste dovhjortstrofeér.-

Dagordning
- Älgtilldelning
- Betesinventering
- Älgobs
- Käkar och livmödrar


Kaffe finns!
Väl möt
Styrelsen


Info - 2019-08-30

Hej här följer info från Jordbruksverket
Mvh
Holmen


Skyddsjakt dov - 2019-08-21

Hej
Skyddsjakten under augusti månad inom Finspång Södra, Igelfors och Kalbo är avslutad.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Skyddsjakt dov - 2019-08-02

Hej
Nu har vi fått ytterligare 15 st att fälla inom augusti månad inom Finspång Södra, Kalbo samt Igelfors. Obs! Rörlig belysning tillåten att använda.

Spetsar och smalhindar gäller. Snabb rapportering på sms! Jaktlag, fastighet och slaktvikt ska rapporteras.
Viktigt att fälld hjort rapporteras även in på hemsidan.

Sms på 070-2031305

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Adm-avgift FSÄ - 2019-07-24

Hej ! Vid FSÄ:s årsmöte beslutades om administrationsavgift på 200 kr / jaktlag. Några lag saknas.

Utdrag ur protokoll:20190528
¨Administrationsavgift 200 kr / år.
Inbetalas till bankgiro 5866-0028 Alternativt direkt till Swedbank clnr 8480 kontonr 9830082625 . Skall vara inbetald senast 1/7. OBS - referens till JAKTLAG ej jaktledare .
Passa även då på att betala eventuellt missade betalningar från åren innan . ¨

/Styrelsen


Skyddsjakt Dovspets - 2019-07-15

Skyddsjakten 2019 på dovspets inom Finspång Södra, Kalbo och Igelfors är avslutad. Alla 15 spetsar är fällda.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Skyddsjakt Dovspets - 2019-07-06

Hej
Nu har vi fått skyddsjakt på 15 st dovspetsar inom Finspång Södra, Kalbo och Igelfors. Beslutet ska finnas tillgängligt under tillfället då skyddsjakten genomförs.

Snabb rapportering gäller, rapportera även in på hemsidan också!!
Rapportera jaktlag, fastighet, slaktvikt och hjorten

Sms till 070-2031305

Styrelsen
FSÄ


Kolmårdens ÄSO/KSO - 2019-06-19

Här följer mötesprotokoll och agenda för vårens styrgruppsmöte gällande Kolmårdens ÄSO /KSO


Koll av käke och livmoder - 2019-05-08

Delområde Vånga, Kimstad och Klubben samlas vid Björke för att kolla ålder och reproduktion onsdag 15/5 kl 18.30 .
Kom gärna och var med , annars kan ni lämna hos Bertil eller Mats Borg. Kaffe efteråt :-)
Välkomna / Styrelsen FSÄ


Dovkalv - 2019-03-01

Hej

En påminnelse ang. jakt på dovkalv. Allmän skyddsjakt på dovkalv i växande gröda.

Tid: 1/3 till 15/4, viktigt att fällda kalvar registreras.

OBS!!
Glöm inte att rapportera in dovhjortar som är skjutna under jaktsäsongen!!

Med vänlig hälsning
Stefan Åman
Finspång Södra


 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: