Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2016


Skyddsjakt på dov - 2016-08-22

OBS!!!

Nu är alla smalhindar skjutna.
Det finns fortfarande kalv kvar.Kronviltsjakten 2016/17 - 2016-08-16

Kronviltsjakten 2016/17


Jakten får bedrivas under tiden den 16 augusti – den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten endast avse hind och årskalv. Till och med den 30 sept enbart som smyg- eller vaktjakt.

Hund som förföljer hjort får användas vid tillåten jakt och vid jaktträning under tiden 1 okt - den 31 jan

Eftersökshund skall kunna finnas på skottplatsen högst 2 timmar från påskjutningen i enlighet med bestämmelserna i 17 § andra stycket jaktförordningen(1987:905)
Tilldelning/Måltal är nu utlagt för jaktlag Kolmården/Holmen.

/Håkan 070-2075764Spets fullskjutet - 2016-08-02

Hej
Nu är alla spetsar skjutna.
Fortsatt fokus gäller på smalhind och kalv.

Frågor och funderingar ring Stefan Åman

Med vänlig hälsning
Stefan
Skyddjakt dov - 2016-07-29

Hej
Bifogar beslutet som ska finnas till hands när skyddsjakt genomförs.

OBS!!!!
Den som fäller hjort SKALL raportera in i systemet. Detta är mycket viktigt.

Utöver systemrapport skall fällda djur rapporteras till:
Stefan Åman 070-20 31 305.
stefan.aman@skogssallskapet.se

Vid frågor och funderingar ring gärna.

Bästa hälsningar
Stefan Åman


skyddsjak dovhjort - 2016-07-19

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för skyddsjakt på dovhjort inom Finspång Södra, Igelfors samt Kalbo.

Inom tillståndet gäller följande:

18 st spetsar från 1/8 till 31/8
17 st smalhindar (fjolåring) från 1/8 till 30/9
35 st årskalvar från 1/8 till 30/9

OBS!
Skyddsjakten skall ske på eller i direkt anslutning till odlade fält. Fälld hjort rapporteras omgående till ansvarig inom respektive område.
Skyddsjakt på dovkalv - 2016-03-09

OBS!!
Finspång Södra och Igelfors

Skyddsjakt på dovkalv tom. 2016-03-31.

Inom delområde Finspång Södra och Igelfors är det nu möjligt att skjuta dovkalv fram till siste mars. Viktigt att snabbt rapportera fälld kalv. Bifogar beslut som även ska finnas tillhand när jakten genomförs. Bifogar även karta inom vilket område skyddsjakten gäller.

Max antal kalvar som får fällas är 35 st.
Jaktform är smyg och vakjakt.

Vid oklarhet ring!!

Rapportera fällda till Stefan Åman, 070-20 31 305


Holmens Löshundsjakt 27/2-16 - 2016-02-24

Holmen genomför sedvanlig löshundsjakt 27/2-2016 på samtliga Holmens marker inom Kolmårdens skötselområde.
Vi avser bara jaga lördagen 27/2

/Håkan 070-2075764
 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: