Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2015


Markägarrådsmöte Kolmårdens ÄSO - 2015-11-30

Markägarrådsmöte(styrgruppen)hålls 16/12-2015 kl.1800 på Egen Skog kontoret Bråvalla(F13)

På dagord bla: lägesrapport avskjutning, Nya skötselplaner älg-kron gällande 3-år

Hälsningar/Håkan 011-235807


Dålig inrapportering ÄLG i Jaktrapport - 2015-11-28

Samtliga jaktledare inom Kolmårdens skötselområde måste omgående tillse att rapportera fällda älgar i Jaktrapport.se förutom på Holmenjakt.nu. Det skiljer redan mer än 10 älgar mellan systemen.
Delområdesansvariga(markägarråd)tar ansvar att så sker inom respektive område.

/Håkan 011-235807


Holmens Löshundsjakt 10-11-2015 - 2015-11-06

Holmen genomför som vanligt repjakt med löshund
på vårt innehav inom Finsp S och Kolm/Holmen.
Jakten är Tisdag 10/11-2015

/Håkan 011-235807


Protokoll från Holmens jaktledarmöte 1-9-2015 - 2015-09-22

Se bif. filer

/Håkan


Regel kronhjort FSÄ (privata) - 2015-08-13

Endast kalv, betande på gröda är lovlig from 16/8.
Övriga from älgjakten, som tidigare år.


Kronviltsjakten 2015/16 - 2015-08-05

Kronviltsjakten 2015/16

Kronvilt
Jakten får bedrivas under tiden den 16 augusti – den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten endast avse hind och årskalv. Till och med den 30 sept enbart som smyg- eller vaktjakt.

Hund som förföljer hjort får användas vid tillåten jakt och vid jaktträning under tiden 1 okt - den 31 jan

Eftersökshund skall kunna finnas på skottplatsen högst 2 timmar från påskjutningen i enlighet med bestämmelserna i 17 § andra stycket jaktförordningen(1987:905)
Vi börjar med samma tilldelning/jaktlag som gällde förra året.

/Håkan 011-235807Skyddsjakt på dov - 2015-07-01

Från 1/7 till 30/9 har vi möjlighet till skyddsjakt på dov i växande gröda.
Område Finspång Södra och Igelfors

Fällda djur rapporteras till Stefan Åman, 070 2031305.

Beslutet gäller 25 spetsar och 35 dovkalvar.

Hälsningar
Styrelsen


Holmen höjer jakttillståndsavgiften - 2015-05-06

Holmen höjer jakttillståndsavgiften för jaktåret 2015/2016
med 1000:-+moms. Gäller samtliga lag med Holmen mark.
Ny avgift kat.5 blir då totalt 5200:-+moms=6500:-

Fällavgifterna behålls oförändrade.

/Håkan 011-235807


Holmens Löshundsjakt 13-15/2-2015 - 2015-02-01

Holmen genomför sedvanlig löshundsjakt 13/2-15/2-2015 på samtliga Holmens marker inom Kolmårdens skötselområde.

/Håkan 011-235807Kontaktuppgifter Holmen Jakt.nu-Jaktrapport.se - 2015-01-14

Samtliga jaktlag som finns på Holmen Jakt.nu och som jagar på Holmen mark(jakttillstånd-arrende) måste omgående lägga in jaktlagets medlemsuppgifter(jaktledare,fakturamottagare,medlemmar mm.) i det nya systemet JAKTRAPPORT.se. Detta för att vi ska kunna fakturera fällavgifter i vårt nya faktureringssystem.
Ansvarig för genomförandet är jaktledaren.
Senast klart till 23/1-15

/Håkan 011-235807

 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: