Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2014


Holmens Löshundsjakt 11-11-2014 - 2014-11-03

Holmen genomför som vanligt repjakt med löshund på vårt innehav inom Finsp.S och Kolm/Holmen.
Jakten är Tisd.11-11-2014.

/Håkan 011-235807Telefonlista Kron V. 55:an - 2014-10-06

Här kommer uppdaterad telefonlista för Kapital kron V.55:an


Kronviltsjakten 2014/15 - 2014-08-16

Kronviltsjakten 2014/15

Kronvilt
Jakten får bedrivas under tiden den 16 augusti – den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten endast avse hind och årskalv. Till och med den 30 sept enbart som smyg- eller vaktjakt.

Hund som förföljer hjort får användas vid tillåten jakt och vid jaktträning under tiden 1 okt - den 31 jan

Eftersökshund skall kunna finnas på skottplatsen högst 2 timmar från påskjutningen i enlighet med bestämmelserna i 17 § andra stycket jaktförordningen(1987:905)
Vi börjar med samma tilldelning/jaktlag som gällde förra året.

/Håkan 011-235807
Dovinventering Finspång Södra - 2014-05-27

Hej
Bifogar en fil med sammandrag av dovinventeringen för Finspång Södra.
Tyvärr var det färre jaktlag som var med och inventerade under våren än förra året. Inventerad area var i år 4 600 ha mot förra årets areal på ca 10 000 ha
Antal hjortar i vårstammen är enligt inventeringen ca 50 hjortar/1000 ha och höststammen ca 70 hjortar / 1000 ha.
Könsfördelning: Hjortar 14%, Hindar 47% och kalv 40%.

Det har varit bra spridning på de jaktlag som lämnat in sina resultat.

Ni som var på årsmötet ska ha ett stort tack för engagemanget i tankarna kring hjortförvaltningen. Era synpunkter kommer att vävas in i vårat fortsatta arbete med att hitta en bra och balanserad hjortförvaltning. Vi återkommer med en sammanställning.

Ha en god sommar!!

Ps.
Ni som fick blanketten ”RASE” glöm inte att gå ett varv på era marker och inventera foderproduserande arter och lite betskader. Lämna in ditt resultat till någon i styrelsen eller områdesansvarig. Ds.

/StyrelsenMarkägarrådsmöte Kolmårdens ÄSO - 2014-04-24

Möte Tisdag 13/5 kl.1800 Elgsjögården
2 st från varje lokalt markägarråd bör närvara.

Dagordning skickad via mail till samtliga

/Håkan 011-235807


Betskadeinventering - Finspångs Södra - 2014-04-08

I sommar kommer vi att genomföra betskadeinventering på privatmarken inom Finspångs Södra.

Vi kommer att återvända till de områden som tidigare är inventerade och att dom fortfarande ligger inom rätt åldersintervall.
Vet du om ungskogar som är mellan 3 och 14 år och som domineras av tall så kan du ta kontakt med din områdesansvariga så att vi får med området i inventeringen.

Styrelsen


Dovinventering 2014 - Finspång Södra - 2014-04-08

Hej

Dovinventering kommer att genomföras vid två tillfällen även denna vår.
Datum för inventeringen är:
20/4 och 27/4 från kl 17.00 till mörkrets inbrott.

Hoppas att så många som möjligt kan bidra med räkningen.

Instruktionen för inventering är enkel. Man ”spanar av” där man vet/tror att dovhjortarna kommer ut och betar och sedan räknar man, handjur, hindar, kalvar. Det är viktigt att hålla isär större hjortar från spets. Könsbestämning på kalvar kan vara svårt, räkna bara kalvarna vi kommer räkna med könsfördelning på 51% mellan han och hindkalv.
Använd inventeringsprotokollet!

Efter avslutad inventering skickar ni resultatet till: stefan.aman@scandforest.com


OBS!!
Viktigt att alla skjutna dovhjortar blir inrapporterade på hemsidan. Ska vi kunna dra nytta av räkningen är det jätteviktigt med inrapporteringen.

Vid frågor ring gärna.
Stefan Åman, 070-20 31 305

Årsmöte Finspång Södra - 2014-04-08

Årsmöte i Klippan den 20/5 kl 18.30.
Alla jaktlag och markägare inom området är välkomna!!

Kommer en skriftlig inbjudan med vanliga posten.

StyrelsenKäkar och livmödrar - 2014-04-08

Hej

Den 23/4 är det dags att kolla ålder på käkar och livmödrar. Ni som inom Gruvbacken, Vånga och Kimstad har skjutit älg under säsongen samlas på Björke Vävstuga kl 18.00.
Fika finns att köpa, Mats Borg och Tommy Eriksson finns på plats.

Styrelsen


VIKTIGT MEDDELANDE - 2014-03-05

Samtliga jaktlag inom Kolmårdens skötselområde
(ga Holmens)måste rapportera fällda älgar både på Hemsidan och i Jaktrapport.se. Idag är det stor skillnad i rapporterade älgar i systemen. Varje områdesansvarig/jaktledare får ta på sitt ansvar att det rättas till omgående och blir lika i bägge systemen på fällda älgar för jaktlaget. FÄLLDA ÄLGAR MÅSTE RAPPORTERAS INOM 14 DAGAR FRÅN DET FÄLLTS I BÄGGE SYSTEMEN
Allt måste vara klart tills jag avrapporterar mot Länsstyrelsen 12/3-2014

Frågor besvaras av Håkan 011-235807


INGEN Skyddsjakt kronkalv i år - 2014-02-04

Skötselområdet har ingen skyddsjakt på kronkalv i februari månad.

/Håkan 011-235807
 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: