Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2013


NYA JAKTLAGSKARTOR - 2013-12-09

Nu har vi på Holmen fixat nya jaktlagskartor för att underlätta er orientering av jaktområdet. Gränserna är i vissa fall ej exakta då det gäller själva jaktlagen men underliggande Holmen ägo karta är rätt. Ser ni stora avvikelser hör av er till oss.
Följ instruktionen i bifogade filer.

Hälsningar/Holmen Skog
Vid ev frågor Niklas/Håkan

Till google Earth
http://www.google.com/earth/


NYTT VIKTIGT MEDDELANDE - 2013-11-04

Det är stora problem med rapportering till Jaktrapport.se för jaktlag främst i Kalmar och Sörmland men även vissa i Östergötland. De jaktlag som försökt rapportera och får upp att ”avskjutningsmål för skötselområdet är inte aktiverat och registrering avskjutning eller älgobs ej kan göras”
måste då löpande inom 14-dagar efter fälld älg rapportera det till ansvarig för skötselområdet.
Vi beklagar att det har blivit så här men får försöka rätta till det inför nästa jaktsäsong.

/Håkan 011-235807


Grisjakt Vånga - 2013-10-27

I lördags genomförde Vånga en gemensam vildsvinsjakt. Vånga delades in i 6st delområden med två områdesansvariga i varje område. Det kom 160 st jägare samt 25 st hundförare. Tillsammans jagades det av ca 6-7000 ha och det är nästan hela arealen på delområdet.
Det jaktliga resultatet blev något magert, 1st gris fälldes. Det observerades mycket vilt. Det stora resultatet är att vi har klarat av att hantera så stor areal och så många jägare och markägare på samma gång. Detta borgar för att man inom varje delområde i Vånga snabbt kan agera när grisen blir för jobbig. På sikt är det kanske möjligt att man genom detta sätt kunna hantera övriga klövviltstammar i stort och smått.

Tack alla jaktlag med jaktledare som ställt upp, ni är otroligt positiva, det är mycket tacksamt. Stort tack till alla områdesansvariga, bra jobbat.

Tack alla hundförare, prel.boka sista lördagen i okt 2014.

Bästa hälsningar...

Nicklas Johansson
Matz Borg
Stefan Åman


VIKTIGT MEDDELANDE TILL SAMTLIGA JAKTLAG - 2013-09-13

På grund av att vi inte kunnat starta alla våra viktiga funktioner i Jaktrapport.se(fakturering,delområden mm) så har vi beslutat att även denna jaktsäsong fortsätta använda Holmens hemsida för all rapportering av fällt vilt. Dock med den skillnaden att fällda älgar även rapporteras till jaktrapport.se. Älgobs förs även in på den sidan.
VIKTIGT alltså att älgar både förs in på Holmens hemsida och Jaktrapport.se

Har ni frågor ring undertecknad
/Håkan 011-235807


Kronviltsjakten 2013/14 - 2013-08-14

Kronvilt
Jakten får bedrivas under tiden den 16 augusti – den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten endast avse hind och årskalv och ske som smyg- eller vaktjakt.

Hund som förföljer hjort får användas vid tillåten jakt och vid jaktträning under tiden 1 okt - den 31 jan

Eftersökshund skall kunna finnas på skottplatsen högst 2 timmar från påskjutningen i enlighet med bestämmelserna i 17 § andra stycket jaktförordningen(1987:905)
Vi börjar med samma tilldelning/jaktlag som gällde förra året.

/Håkan 011-235807Ny Arbetsordning Kolmårdens ÄSO(fd Holmens ÄSO) - 2013-07-05

Enligt styrgruppsbeslut 19/3-2013 så inför vi en ny arbetsordning inom skötselområdet.
Gällande från 1/7-2013

1. Namnändring av Holmens Äso till Kolmårdens Äso
2. Införande av Markägarråd istället för Styrgrupp
3. Införande av Lokalt Markägarråd istället för Delområde

Samtliga lokala markägarråd reviderar vid behov sina geografiska gränser samt utser en representant till markägarrådet.

Se vidare under nyheter för Kolmården och Finspång Södra

Vid frågor kontakta
/Håkan 011-235807


Kallelse till årsmöte i Klippan tisd. 14/5 kl. 18.30 - 2013-04-11

Markägare eller dess ombud (med fullmakt) kallas härmed.
Vv se bif.mötesagenda och mall för fullmakt
Separat kallelse via brev till markägare sker dessutom.
Väl mött / POP
Övrigt:
-Ingen spillningsinventering denna vår. (Älgobsen under jakten nyttjas istället)
-Inventering av dov-numerär planeras. Mer detaljer om det inom kort.


Minnesanteckningar Styrgruppsmöte - 2013-03-22

Innehåller:
Tydliga mätbara mål enligt regeringspropositionen
Ny metod för viltbetesinventering (VBIN)
Ny arbetsordning, markägarråd
Namnbyte på älgskötselområdet till Kolmårdens ÄSO/VFO

/Håkan


STYRGRUPPSMÖTE HOLMENS ÄSO - 2013-03-08

Se under Kolmården resp Finspång S
/Håkan

 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: