Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2012


Pottälgar från 15/12 - 2012-12-14

Avskjutningsregler pottälgar från 15/12 2012 kontakta resp delområdes ansvarig.


Resultat Holmens löshundsjakt 13-11-2012 - 2012-11-14

Tjurkalv-Tolskepp lag 2
Tjurkalv-Ruggestorp
Pinntjur-Pershyttan
Pinntjur-St:Brevik
Tjurkalv-Personalmark
Fälletjur-Repmark Elgsjögården
Kronhjort kap-Repmark Elgsjögården

/Håkan 011-235807


HOLMEN LÖSHUNDSJAKT 13-11-2012 - 2012-11-02

Holmen genomför som vanligt repjakt med löshund på vårt innehav inom Finsp.S och Kolm/Holmen.
Jakten är Tisd.13-11-2012.

/Håkan 011-235807


RESULTAT HOLMENS REPJAKT 11/10 - 2012-10-13

Stjärnvik- älgkalv+råkilling
Mäselköp- älgtjur(2-tagg)
Djurshyttan- älgtjur(4-tagg)+dovhind
Ruggestorp- älgtjur(8-tagg)
Malmstorp- älgko+dovhind

/Håkan


NY RUTIN ÄLGOBS - 2012-10-07

För att få funktion i älgobsen så gäller följande:
1. Vi lägger in skarp ÄLGOBS som ska redovisas till länsstyrelsen från 8/10-6/11 under 7 jakttillfällen. Kryssa i rutan att dagen räknas till älgobsen.
2.Övrig tid från 1/9-31/12 så fyller vi observerade älgar som vanligt men skriv i kommentarsfältet under steg 1 att det är ÄLGOBS så att vi kan hitta rätt på den i dagboken.
Allt detta beror på att Wikinggruppen ej hinner färdigt arbetet innan jakten.
/Håkan


Anteckningar från jaktledarmöte Holmenmark inom Kolm/Finsp S - 2012-09-26

Anteckningar från mötet 24/9-2012


Höstmöte 27/9 kl. 18.30 i Klippan - 2012-09-12

Jaktledare och markägare kallas härmed. Vv se bif agenda. Väl mött! Styrelsen gm P-O Pettersson


Minnesanteckningar från Styrgrupps möte 10 sept 2012 - 2012-09-11

Viktigt att läsa igenom denna information:
- Inventeringsresultat
- Datainsamling
- Avskjutningsinrikning
- Holmens Vilstskötselområde växer med 6 000 ha


Dovhjortsjakten i September 2012 - 2012-09-06

Hornbärande djur tillåtna under september månad. Jakten sker som vak-smygjakt. På Holmenmark skjuter vi tillsvidare efter förra årets tilldelning. Jag kommer att lägga ut nya måltal efter vårt styrgruppsmöte.

/Håkan 011-235807Protokoll - 2012-09-01

Protokoll från styrgruppsmötet 2012-04-04


Jaktledarmöte för Jaktledare på Holmenmark inom Kolm/Holmen-Finsp.S - 2012-09-01

Måndag 24/9 -2012 kl.1800 Elgsjögården

Dagordning bla: Riktlinjer för jakt inom Holmen,Inventeringar,Tilldelning mm

/Håkan 011-235807


Styrgruppsmöte Holmens skötselområde månd.10/9-2012 kl.1800 Elgsjögård - 2012-09-01

Kallade är styrgruppsreprs.för respektive delområde.

Dagordning bla: Tillkommande marker,Inventeringar,Rev Planer mm

/Håkan 011-235807


Betesinv.blanketter - 2012-06-18

Här finns nu 2 filer för betesinv. Den ena är för vanlig
utskrift och den andra är en exel fil att ladda ner och räkna
ut resultatet med.

/Håkan 011-235807.


Utbildning betesinventering mm - 2012-05-21

Utbildningskväll betesinv. för alla intresserade markägare,jaktlag inom Holmens skötselområde.
Plats-tid: Häradstorp Elgsjögården 14/6 kl.1700
Medtag kaffetermos mm

/Håkan 011-235807


SPILLNINGSINVENTERING -2012 - 2012-03-22

Det är nu hög tid att börja årets spillningsinventering.
Varje delområdesansvarig ihop med jaktledarna ser till
att kartor och protokoll finns ute så det går att starta.

/Håkan 011-235807


STYRGRUPPSMÖTE Elgsjögården 4/4-2012 kl.18.00 - 2012-03-21

Kallade är en ledamot från varje delområde.

Dagordning bla. Årets avskj, skötselplaner, invent,
stadgar mm

/Håkan 011-235807


Resultat Holmens Löshundsjakt 10/2-12/2-2012 - 2012-02-13

Mycket älgkontakt under alla jaktdagar. Hundarna hittar som vanligt många kor med kalv.

Bottebo: 1ko,1 kviga.
Djurshyttan: 2 kalvar.
Malmstorp: 1 kalv.
Tolskepp lag 2: 1 ko.
Myckelmossa: 1 tjur
Brostugan: 1 kalv.
Personal Häradstor: 1 kviga, 2 kalvar.
Repmark Elgsjögården: 1 ko, 1 kalv.

Totalt 13 älgar.

/Håkan 011-235807


HOLMENS Löshundsjakt 10/2-12/2-2012 - 2012-02-06

Holmen har sin sedvanliga löshundsjakt på älg 10/2-12/2-2012. Alla Holmens marker inom skötselområdet kommer att nyttjas då.

/Håkan 011-235807


Klövviltbetet hotar biologisk mångfald - 2012-01-02

Läs denna länk. Svensk Jakt

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/01/Alg--och-radjursbete-problem-for-biologisk-mangfald-1.19019/


POTTÄLGAR - 2012-01-02

Inom område Kolmården/Holmen samt Holmen mark Finsp.S
startas 1/1-2012 avskjutningen av pottälgarna.

/Håkan
011-235807

Jaktledarmöte Kolm/Holmen samt Holmenlag/Finsp S - 2012-01-02


Plats: Elgsjögården 9/1-2012 kl.1800

Kallade är jaktledarna Kolm/Holmen samt jaktledarna Holmen mark och de som ingår i vårat mål inom Finsp S.


Avstämningsmöte angående jaktlagens planering för att nå avskjutningsmålen sista månaderna av jakten.

/Håkan
011-235807
 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: