Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2011


Svält orsak till dåliga älgar, enligt Svenk Jakt! - 2011-11-23

Stor skillnad mellan småländska och sörmländska älgar...


Tilldelning-Måltal Dovvilt - 2011-11-14

Tilldelning-Måltal är nu utlagt på de jaktlag som har dovvilt på markerna.
Se resp.jaktlags tilld. på lagets sida under tilldelning/avskjutning.

Håkan 011-235807


Resultat Holmens Löshundsjakt - 2011-11-14

Ko+kalv fälldes på Malmstorp/Gruvbacken.
Kalv fälldes på Mäselköp/Torstorp.
Tjur fälldes på Personal/Holmen.

Totalt fyra älgar efter en många bra hundarbeten och en fin dag.

Håkan 011-235807


Info från Skogsstyrelsen - 2011-11-08

Skogsstyrelsen informerar med vilt-tema.
Betesskador och viltfoder.
Jägare och markägare välkomna
10 nov 18,30 i Klippan Vånga

/Magnus


Holmens löshundsjakt 10/11-2011 - 2011-11-04

Holmen genomför som vanligt repjakt med löshund på vårt innehav inom Finsp.Södra och Kolmården/Holmen.
Jakten är torsd. 10/11-2011.

/Håkan 011-235807


Holmens repjakt FSÄ 13/10 - 2011-10-14

Nu finns resultatet på delområde Finspång Södra

/Håkan


Livmödrar - 2011-10-12

Nu finns bilder på livmoder så ni vet hur den ser ut.
Bilderna finns under INVENTERINGAR-ÖVRIGT-filen Livmoder.

/Håkan


Skyddsjakt Dovhind 2011 - 2011-09-28

Länstyrelsen har beviljat skyddsjakt på dovhind inom Finsp.Södra samt delar av Kolmården/Holmen och Igelfors.
Se nedanstående filer. Tillstånd samt karta.
Tillståndet ska medföras under skyddsjakten(kopiera)

/Håkan 011-235807


DOVHJORTSJAKTEN I SEPTEMBER - 2011-09-02

Hornbärande djur är tillåtna under september månad. Jakten får bedrivas som smyg-vakjakt. På Holmenmark så skjuter vi tills vidare efter förra årets tilldelning. Jag kommer att lägga ut en ny tilldelning efter vårat styrgruppsmöte.

/Håkan 011-235807


Sankt Anna ÄSO har anslutit sig till Hemsidan - 2011-08-22

Sankt Anna ÄSO är nu med på Holmenjakt.nu.
Välkomna


KRONVILTJAKTEN 2011-2012 - 2011-08-15

Från 16/8-10/10-2011 är det tillåtet att bedriva smyg-vaktjakt efter hind och kalv.
Betesinventeringen pekar fortfarande på för högt betestryck på plant och ungskog och vi bör därför som vanligt starta med ett högt jakttryck på hind och kalv.
Följ tsv förra årets tilldelning på hind och kalv så återkommer vi efter våra möten med slutgiltig tilldelning.
Gäller Holmens marker i skötselområdet.

/Håkan 011-235807


Framtidens viltfoder minskar - 2011-07-04

Den anmälda avverkningsarealen fortsätter minska enligt Skogsstyrelsen

Skillnader i olika landsdelar

Den anmälda avverkningsarealen fortsätter att sjunka. Under maj månad sjönk den anmälda avverkningsarealen med 13 procent till 19 190 hektar jämfört med samma månad förra året. Vid jämförelse mellan den senaste femmånadersperioden (januari 2011 – maj 2011) och motsvarande period 2010 minskade den anmälda avverkningsarealen med tio procent.

Skillnaderna i olika landsdelar är stora. Minskningen har främst skett i Götaland och Svealand medan den i Norra Norrland har ökat något.


Web baserad utbildning Skog & Klövvilt - 2011-07-04

Hej,
Vi har inom skogsnäringen tagit fram en web baserad utbildning om Skog och Vilt.
Gå in, läs, lär och sprid.
Kom gärna med synpunkter. Det är ett levande material och kommer ständigt att utvecklas.

http://www.skogochklovvilt.se/

MVH
Jonnie Friberg, Holmen


Utbildning Betesskadeinventering 14/6 kl.09.00-12.00 på Elgsjögården - 2011-05-25

Utbildning betesskadeinv genomförs 14/6 kl.09.00-12.00 kring Elgsjögården. Intresserade anmäler till resp.delområdesansvarig senast 10/6.

/Håkan 011-235807


Rävspillningsinsamling-Dvärgbandmask - 2011-05-06

På grund av att man hittat dvärgbandmask hos räv sydväst Katrineholm så ska vi jägare inom en cirkel med radien av 2,5 mil från fyndplatsen samla in rävspillning.
Delar av cirkeln ligger inom Holmen skötselområdets norra del. De jaktlag som finns inom området ska samla in rävspillning för att sedan skickas vidare till SVA. Vi kommer nu via våra delområden organisera upp arbetet och förhoppningsvis redan nästa vecka ha material och kartor för att kunna börja samla. Arbetet ska vara klart till månadsskiftet maj-juni. Bifogas en kartfil över området.
Vi återkommer så fort materialet är klart och ger mer information.

Vid frågor kontakta Håkan 011-235807


Protokoll Styrgruppsmöte - 2011-04-01

Läs minnesanteckningar från senaste styrgruppsmötet.

- Hur skall vi samla in fakta för att få en bättre viltförvaltning....

- Intruktion för att inventera beteskador i sommar.STYRGRUPPSMÖTE 29-3-2011 - 2011-03-18

Styrgruppsmöte 29-3-2011 kl.18.00 på Elgsjögården.
Kallade är delområdesansvarig som sitter i styrgruppen.

Förslag dagordning enl.bif.fil

/Håkan 011-235807


SPILLNINGSINVENTERING 2011 - 2011-03-08

Nu är det snart tid att utföra spillningsinv. Vi startar några veckor efter snösmältningen. Klart senast 20 Maj.
Styrgruppsrepresentant och jaktledarna är ansvariga för att det genomförs i respektive delområde och jaktlag.
Om ni saknar kartor eller blanketter så hör av er snarast.

/Håkan 011-235807Älgkäkar-livmödrar - 2011-03-01

Det är nu hög tid att lämna in käkar och livmödrar.

Holmens Finspångsdel och fram till Häradstorp lämnas hos Börje Magnusson Butbro mobnr:070-6827460.
Östra delen lämnas i Simonstorp slakteriets frys.

Allt ska vara lämnat senast 13/3-2011

/Håkan 011-235807


Resultat Holmens löshundsjakt på älg - 2011-02-28

Löshundsjakten gav följande resultat.

På Finsp.Södra fälldes 1 tjur, 3 kor, 6 kalvar.
På Kolmården/Holmen fälldes 1 ko, 2 kalvar.

Mycket älgkontakt främst på Finspångsdelen.

Jag för in älgarna med vikt på resp.jaktlag i veckan.

/Håkan 011-235807


Löshundsjakt Älg 25-27/2-2011 - 2011-02-15

Holmens löshundsjakt på älg genomförs om vädret tillåter
25/2-27/2-2011.

All Holmenmark inom skötselområdet kommer att utnyttjas.

/Håkan 011-235807


Skyddsjakt kronkalv - 2011-01-20

Länsstyrelsen i Östergötlands län har gett tillstånd till skyddsjakt efter kronkalv inom skötselområdet som har tätaste vinterstammarna. Området innefattas av delen öster RV55 utom delområde Svärtinge-Åby. Väster RV55 till gräns Mottorp-Skallnäs-Getsjön-Sävsebo och tillbaks till RV55 vid Yddetorp.
Även stor del av delområde Kalbo inngår (se bif. karta)
Tillståndet gäller tiden 1-2-2011 till 28-2-2011.

/Håkan 011-235807HUNDFÖRBUD INFO. - 2011-01-04

Förbud mot jakt med hund efter hjort,rådjur och vildsvin gäller i Östergötland 31-12-2010 till 31-1-2011.

Förbud att vid jakt använda hund som förföljer klövvilt eller ställer vilt av älg,hjort, rådjur,vildsvin och mufflon gäller i Södermanland 31-12-2010 till 31-1-2011.

/Håkan


POTTÄLGAR - 2011-01-04

Nu är pottälgarna utlagda på Finsp.S. Holmens marker samt de marker(jaktlag)som följer vårt avskjutningsmål.
Gå in på nyheter Finsp.S så ser ni antalet.

Pottälgarna är även utlagda på Kolmården-Holmen så ni som
jagar där går in på nyheter Kolmården-Holmen så ser ni antalet.

/Håkan
 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: