Nyheter
delområden:
 Aktuellt - 2010


Flyginventering gjord Finspång Södra i december - 2010-12-27

Den 14-15 dec 2010 genomförde Holmen en flyginventering med helikopter på ca 10 000 hektar (Holmen mark). 83 älgar hittades vilket motsvarar ca 9 älg/1000 ha. Motsvarande inventering visade i feb 2010 på 125 älgar (ca 11 000 ha).
Inventeringen nu i december visar tydligt att kalvandelen är låg dvs reproduktionen har varit mycket låg 2010. Hård vinter och foderbrist ger oss en svag älgstam. Viktigt att vi nu fortsätter att uppnå avskjutningsmålen på vuxna älgar, framförallt kor. Vi kommer fortsättningsvis få svaga individer om vi inte minskar totala antalet klövvilt i balans med foderutbudet.
Den låga kalvandelen är ett tydligt tecken på att foderbristen är ett faktum.

Resultat flyginventering dec 2010
Tjur 28 st, Kor 41 st, kalv 14 st, tot 83 st

Resultat flyginventering feb 2010
Tjur 38 st, Kor 54 st, kalv 33 st, tot 125 st

Frågor angående inventeringen, hör av er till:

Håkan Svensson, 011-235807


VILTFODER-ENSILAGE - 2010-12-13

Stödutfodra viltet nu då det är kallt och mycket snö.

Mats Borg Vånga har ensilage till salu som viltfoder. Säljer så långt lagret räcker.

Mobtel. 070-3740584

/Håkan


Resultat Holmens repjakt med löshundar - 2010-11-10

Totalt fälldes fyra älgar. Många bra hundarbeten och rikligt med älgobservationer.

Älgarna fälldes på: Rödkärr 1 Tjur, Djurshyttan 1 Kviga,
Flasbjörke 1 Ko+1 Kalv

/Håkan


Älg och Kronobs - 2010-10-13

Nu ska det gå att lägga in älg-kronobs för att sedan få en statistik över hela området

/Håkan


Telelista privatmarker 2010/11 - 2010-10-08

Bifogar telefonlista över privatmarker för att klara könskvotering på vuxna djur 2010/11.


Beslutsprotokoll Gruvbacken - 2010-10-08

Protokoll från beslutsmöte Gruvbacken 28/9-10 bifogas.
Tilldelning enligt utlämnad lista gäller för privatmarker och telefonlista kommer under dagen.
Mh P-O Pettersson / Bernt


Jaktmöte på Braviken 6 okt kl 18.30 - 2010-10-04

Plats: Braviken, Hörsalen kl 18.30.

Jaktmöte för alla jägare inom Holmens Viltskötselområde.

Information om betesskador, viltförvaltning och avskjutning.
Holmens inventeringar och avskjutningsmål har diskuterats mycket. Vi vill nu sprida informationen till alla som jagar inom Holmens Viltskötselområde. Vi välkomnar frågor och diskussion runt detta.

Varje jaktledare ansvarar för anmälan av antal deltagare från repektive jaktlag via sms till:
J.Friberg 070-6090121


Ändrade fällavgifter Dovvilt 2010/11 HOLMEN - 2010-10-03

FÄLLAVGIFTER DOVVILT HOLMEN 2010
Införandet av fällavgifter för dovvilt har diskuterats mycket och vi har fått synpunkter och kritik. Vi har tagit till oss detta och gör vissa förändringar. Huvudmålet detta år är att uppnå en kraftigt ökad avskjutning för att balansera populationernas förhållande till foderutbudet.

Vi gör därför följande förändringar

1. Uppnådd tilldelning / mål på 100% innebär att alla skjutna
dovvilt blir kostnadsfria. Hind och kalv över tilldelning blir
fortsatt kostnadsfria. Handjur över tilldelning har fällavgift.

2. Vi kommer även justera fällavgifterna. Återkommer till
jaktledarna om detta.

Det viktiga är att vi bromsar upp och sänker betestycket från de ökande klövviltpopulationerna. Samtidigt skall vi förvalta dovviltet på ett klokt sätt. Avskjutningen skall främst inriktas på hind och kalv.

Vi behöver alla hjälpas åt för att uppnå en balans mellan vilt och foder. Målet är friska produktiva klövviltpopulationer i balans med foder- och skogsproduktion.

Med vänliga hälsningar

Jonnie Friberg 011-23 58 01
Håkan Svensson 011-23 58 07
Delområdesmöte Torstorp - 2010-09-27

Välkomna på Delområdesmöte för Torstorp vid Björke vävstuga kl 17,00 på lördag den 2 oktober.

Dagordning:
Redovisninga av förda förhandlingar samt tilldelning för året.

MVH John H.
070-5376683.


Styrelsemötesprotokoll F.s.ä - 2010-09-22

Bifogar styrelsemötesprotokoll från 20.09.10 inför jakten 2010/11


FÖRTYDLIGANDE DOVVILTSAVSKJUTNINGEN - 2010-09-01

De måltal som är satta med en könsfördelning 20%handjur,40%hondjur och 40%kalv innebär att handjur över tilldelning betalas med 1200:-/djur. Gäller ej hind och kalv.

/Håkan
011-235807


Agenda! - 2010-08-31

Agenda för höstmötet finns nu under aktuellt för Finspångs Södra Älgskötselområde.

MVH JH.


Dovvilt Tilldeln-Måltal 2010 - 2010-08-30

Nu är tilldelning-måltal på dovvilt utlagt på Holmens markinnehav. Gäller lag med jakttillstånd.
Förvaltning av dovvilt innebär en avskjutning med en könsfördelning 20%handjur,40%hondjur och 40%kalv

/Håkan
011-235807


Nya fällavgifter på Holmen mark - 2010-08-20

Holmen inför med start jaktåret 2010 nya fällavgifter och mål för våra jaktarrendatorer och jaktlag på Holmen mark
Även fällavgift på dovvilt införs.
Samtliga jaktarrendatorer och jaktlagsledare kommer att närmsta veckan få fullständig information via brev.

/Håkan Svensson 011-235807


Minnesanteckningar Styrgruppsmöte 10 aug 2010 - 2010-08-13

Se bilagor


Resultat betestrycksinventering 2010 - 2010-08-09

Resultaten från betestrycksinventering är nu klara.
Skadeninvån på toppskotten är fortsatt extremt hög.
Tall huvudstammar 3-13 år
Finspång södra 40 %
Övriga delar 34%

Se bifogade dokument för beskrivning av läget


Förslag dagordning styrgruppsmöte - 2010-08-05


Styrgruppsmöte 2010-08-10

DAGORDNING


1. Presentation alla inventeringar

2. Revidering skötselplaner

3. Förvaltning Dovvilt

4. Livmödrar,käkar,vikter

5. Foder-stängselförsök

6. Flyginventering

7. Nya VFO förslag

8. Viltdelegationen

9. Adresser och uppdateringar på hemsidan

10. Övriga frågor
Styrgruppsmöte Elgsjögården 10/8-2010 kl.18.00 - 2010-07-23

På dagordningen bla: Resultat inventeringar,skötselplaner,avskjutningsmål mm
/Håkan


SPILLNINGSINVENTERING - 2010-04-22

Nu startar spillningsinventeringen på älg enligt det beslut som
är taget på skötselområdets möte förra året.
Berörda jaktledare kommer att kallas snarast av respektive
delområdesansvarig för att få utbildning och komma igång med inventeringen av jaktlagets mark.
Inventeringen ska vara avslutad senast 15/5-2010

/Håkan
011-235807


Årsmöte FSÄ - 2010-03-30

Finspångs Södra Älgskötselområde(FSÄ) har årsmöte den 6 maj kl 18,30 vid Vånga Byggdsgård, Klippan. Mer info kommer när vi närmar oss den 6 maj. Agenda finns nu här under.

MVH John Hammar, ordf FSÄ.


FLYGINV. KRONVILT - 2010-03-30

Det kommer frågor på varför det inte är observerat mer kronvilt vid flyginv. man tycker att man har fler än inv. visar på de olika delområdena.
Det var svårt vid flygningen att observera och räkna in antalet kronvilt på många områden de syntes inte i de täta ungskogarna där snön låg som ett tak över. Sålunda så ska siffrorna på antal kronvilt inte ses som 100%.
Erfarenhet från samtidig foderplatsinv Ö-RV55 visar att man nog sett ca 60-70% av kronviltet vid flyginventeringen

/Håkan


FLYGINVENTERINGEN 2010 - 2010-03-24

Nu finns kartor på inv. älg och kron 2010 på hemsidan.
Klicka på inventeringar så får ni välja karta.

/Håkan


VILTFODER-ENSILAGE - 2010-03-12

Mats Borg Balderum Vånga har ensilagebalar som våra jaktlag kan köpa av honom. Passa på nu och köp samt håll ut mars månad med utfodring då den är nålsögat för vårt vilt.

Mats mobnr:070-3740584.

/HåkanFLYGINVENTERINGEN - 2010-02-11

Vi har nu ytterst preliminära siffror på älgar från flyginventeringen. Vi väntar på att kronviltssiffrorna ska komma så att vi kan göra färdiga kartor och få exakt vad som finns inom varje delområde både älg och kron.
Nu ser siffrorna ut så här preliminärt:

FSÄ-ca 270 älgar
Prästtomta- ca 35 älgar
Hällestad-Sonstorp- ca 90 älgar
Ljung-Stjärn- ca 70 älgar
Allt Väster RV55- ca 220 älgar
Öster RV55- ca 130 älgar
Virå-Stavsjö- ca 20 älgar
Ankarsrum- ca 25 älgar
Överum- ca 30 älgar

/Håkan
011-235807


Hundförbud - 2010-01-13

Det är nu hundförbud i både Östergötland och Sörmland
Förbudet gäller från 13-1-2009. Gäller hundjakt på rådjur,dovvilt,kronvilt och vildsvin. Se vidare info Länsstyrelsen

/Håkan


FLYGINVENTERING 2010!!! - 2010-01-04

Nu är förhållandena tillräckligt bra för att genomföra en flyginventering. Den 6 jan kommer 2 helikoptrar till Elgsjögården och den 7 alt 8 jan ansluter ytterligare en. Det innebär att vi har stor kapacitet att inventera området på kort tid ca 10 000 hektar per helikopter och dag. Vi kommer att börja med Holmens Viltskötselområde. Därefter finns det möjlighet för Hällestad, Ljung-Stjärnorp, Prästtomta att hänga på. Metoden är totalinventering med Helikopter.


OBS! Allt hänger på att vädrets makter är med oss. Det kan bli förändringar med mycket kort varsel.


Frågor?

Jonnie Friberg 011-23 58 01
Håkan Svensson 011-23 58 07
 
Nyhetsarkiv:

» 2006

» 2007

» 2008

» 2009

» 2010

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017

» 2018

» 2019

» 2020

» 2021

« Tillbaka


Sök: